News

ประกาศ

สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : รายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัส 58 เชียงใหม่ ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

>>คลิกดูรายชื่อที่นี่<<


ประกาศ

ตารางสอน และตารางสอบ พื้นที่เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558

>>ที่นี่<<


สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องและแบบฟอร์มต่างๆได้ที่นี่ 


ทุกพื้นที่ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน (AEC) / 2557 

สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปและหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา 

โดยให้นักศึกษาเตรียมบัตรนักศึกษา เพื่อมาขอรับเอกสารดังกล่าวด้วย

**ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่นี่**