News

newทุกพื้นที่ : สำหรับอาจารย์ผู้สอน ที่ต้องการแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์(I)
ภาคเรียนที่ 3/2557 AEC 
เข้าสู่ระบบที่นี่เท่านั้นnew


newทุกพื้นที่ : ลงทะเบียน เพิ่ม ซ้ำ รีเกรด เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ระหว่างวันที่ 17 – 30 สิงหาคม 2558 
โดยเข้าระบบทะเบียนกลาง เข้าสู่ระบบ
คู่มือการลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา
รหัสผ่านในการเข้าระบบจะเป็นเลขประจำตัวประชาชน
(ยกเว้น นศ.ส่วนกลาง เชียงใหม่ รหัส 56ลงไป ใช้รหัสผ่านจากระบบเดิมที่เคยลงทะเบียน)
new


ทุกพื้นที่ : ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน 2557 (AEC) เข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษาเพื่อดูผลการเรียน เข้าสู่ระบบ


newทุกพื้นที่ : นักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ได้รายงานตัว

จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้new


newผลการประเมินผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2557 และ 2/2557
ดูผลการประเมินnew


new >> พิมพ์บัตรลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  นำไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย  << new

 

new >> บันทึกประวัติ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 << new