News

newประกาศnew ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน (AEC) / 2557 

สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปและหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม ชั้น 2

โดยให้นักศึกษาต้องเตรียมบัตรนักศึกษา เพื่อมาขอรับเอกสารดังกล่าวด้วย

**ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่นี่** 


newทุกพื้นที่ : ขอให้นักศึกษาทุกราย เข้าตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข และเพิ่มเติมประวัตินักศึกษา

ในระบบของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 30 ก.ย. 2558

เข้าสู่ระบบตรวจสอบประวัติที่นี่


 

newทุกพื้นที่ : นศ.ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบของนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 15 ต.ค. 2558


ทุกพื้นที่ : สำหรับอาจารย์ผู้สอน ที่ต้องการแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์(I) ภาคเรียนที่ 3/2557 AEC

** เข้าสู่ระบบที่นี่เท่านั้น **


ทุกพื้นที่ : ลงทะเบียน เพิ่ม ซ้ำ รีเกรด เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ระหว่างวันที่ 17 – 30 สิงหาคม 2558 
โดยเข้าระบบทะเบียนกลาง เข้าสู่ระบบ
คู่มือการลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา
รหัสผ่านในการเข้าระบบจะเป็นเลขประจำตัวประชาชน
(ยกเว้น นศ.ส่วนกลาง เชียงใหม่ รหัส 56ลงไป ใช้รหัสผ่านจากระบบเดิมที่เคยลงทะเบียน)


ทุกพื้นที่ : ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน 2557 (AEC) เข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษาเพื่อดูผลการเรียน เข้าสู่ระบบ


 

newทุกพื้นที่ : นักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ได้รายงานตัว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้


ผลการประเมินผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2557 และ 2/2557

ดูผลการประเมิน


 

newทุกพื้นที่ : สำหรับอาจารย์ผู้สอน ที่ต้องการแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์(I)

ภาคเรียนที่ 3/2557 AEC เข้าสู่ระบบที่นี่เท่านั้น


 

new >> พิมพ์บัตรลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  นำไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย  << new

 

new >> บันทึกประวัตินักศึกษา ที่นี่ << new


 

 

ข่าวงานหลักสูตรการศึกษา