โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 133 (ธ.ค.61) | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 133 (ธ.ค.61)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 ธันวาคม 2561 - 6 ธันวาคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : งานสภาวิชาการ สวท.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา