โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 บทความ

แบบฟอร์มขอเพิ่มจำนวนนักศึกษาในกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
พุธ 8 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอเพิ่มจำนวนนักศึกษาในกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2
ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 พื้นที่เชียงใหม่ ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ได้ที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนก่อนขอรับเอกสาร หมายเหตุ : 1. หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้จัดเตรียมเอกสารมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจเพื่อติดต่อขอรับเอกสาร 2. ค้นหารายชื่อผู้สำ... >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562   ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตได้ที่ https://graduation.rmutl.ac.th/gsearchname/data/searchdata   >> อ่านต่อ


แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565
อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แนวทางการจัดการเรียนการสอน 1/2565 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <<คลิก>> >> อ่านต่อ


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 พื้นที่เชียงใหม่ ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ได้ที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนก่อนขอรับเอกสาร หมายเหตุ : 1. หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้จัดเตรียมเอกสารมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และของผู้รับมอบอำนาจเพื่อติดต่อขอรั... >> อ่านต่อ


สำหรับนักศึกษาเชียงใหม่ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 รอบ 2
จันทร์ 14 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศนักศึกษาเชียงใหม่ ที่ถูกถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 รอบ 2 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 คลิกประกาศและตรวจสอบรายชื่อ >> อ่านต่อ


ประกาศ งดใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ศุกร์ 7 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ งดใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 เฉพาะ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ <<คลิก>> >> อ่านต่อ


ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโลนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564
พุธ 5 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโลนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 <<คลิก>> >> อ่านต่อ


ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
พุธ 5 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 <<คลิก>>  >> อ่านต่อ


ประกาศนักศึกษาเชียงใหม่ที่ถูกถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 รอบที่2
ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศนักศึกษาเชียงใหม่ ที่ถูกถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 รอบที่2 คลิกประกาศและตรวจสอบรายชื่อ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 160


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา