โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล มทร.9 แห่ง
จันทร์ 10 มิถุนายน 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก  พิษณุโลก จ่าน ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2567    ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค จังหวัดน่าน โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร ผอ.กองการศึกษา กลุ่มงานงานหลักสูตร กลุ่มงานสหกิจศึกษา ธนาคาารหน่วยกิต โครงการพิเศษร่วมกับสถานประกอบการ บัณฑิตศึกษา งานรับสมัครนัก... >> อ่านต่อ


สวท.มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย  9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอทร์ท จังหวัดจันทบุรี >> อ่านต่อ


ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ปรจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567

ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ปรจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 คลิก >> อ่านต่อ


ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษาเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ออกจากทะเบียนนักศึกษา
พฤหัสบดี 11 มกราคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เรื่องถอนรายชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา คลิก   >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2566 >>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 >>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


เฉพาะเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ศุกร์ 8 กันยายน 2566

ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566  >>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร >> อ่านต่อ


เฉพาะ เชียงใหม่ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2566

เฉพาะนักศึกษาเชียงใหม่ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2565 <<คลิก>> >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566
พุธ 7 มิถุนายน 2566

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 >>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
พุธ 7 มิถุนายน 2566

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 >>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 153


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon