โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 60
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากกิจกรรม NO S NO L>>คลิกดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


หลักเกณฑ์การจัดผู้สอนในรูปแบบบูรณาการรายวิชาศึกษาทั่วไป
จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560

ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดผู้สอนในรูปแบบบูรณาการรายวิชาศึกษาทั่วไป <<คลิกดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มภาคการศึกษา 1/2560
พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560

แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มภาคการศึกษา 1/2560>>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 3/2559
พุธ 29 มีนาคม 2560

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 3/2559>>คลิกดาว์นโหลด >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอน
อังคาร 14 มีนาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 >>คลิกดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


นักศึกษาพื้นที่เชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษา 1/2559 ติดต่อรับใบทรานสคริป
จันทร์ 13 มีนาคม 2560

นักศึกษาพื้นที่เชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1/2559(AEC) สามารถติดต่อรับใบทรานสคริปพร้อมหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2  ตั้งแต่วันที่ 13/03/2560 เป็นต้นไปหมายเหตุ: แจ้งรหัสนักศึกษา ชื่อสกุล ชื่อปริญญา พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ >> อ่านต่อ


เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560
จันทร์ 13 มีนาคม 2560

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560 ณ  อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: TNCP 2017
จันทร์ 13 มีนาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ:ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ Thailand National Conferrence on Psychology (TNCP 2017)Enabling Change and Quality of Life through Psychology.ในวัน 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ  โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 59