โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มขอขยายจำนวนนักศึกษาเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบฟอร์มขอขยายจำนวนนักศึกษาเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แบบฟอร์มขอขยายจำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 เริ่มยื่นเอกสารที่งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่  16 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.

>>คลิกดาวน์โหลด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา