โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 ตุลาคม 2566 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 26006 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หมายเหตุ สามารถค้นหาผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ https://academic.rmutl.ac.th/page/Graduates เมนูที่ 1.ค้นหาผู้สำเร็จการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon