โลโก้เว็บไซต์ ชาวราชมงคลล้านนาพร้อมใจในกิจกรรม “ราชมงคลล้านนา รวมพลังแห่งความภักดี” | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชาวราชมงคลล้านนาพร้อมใจในกิจกรรม “ราชมงคลล้านนา รวมพลังแห่งความภักดี”


 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “ราชมงคลล้านนา รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  และประกาศความจงรักภักดี  โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมขับร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นกล่าวคำปฏิญาณตนถวายสัตย์ปฏิญาณประกาศความจงรักภักดี ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา พร้อมกันนี้ มทร.ล้านนา เชียงราย น่าน ลำปาง ตาก พิษณุโลก  ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้พร้อมกันเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อชาวราชมงคลล้านนา