โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ ประชุมเตรียมความพร้อม วันที่ 5 มกราคม 2561 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการ ประชุมเตรียมความพร้อม วันที่ 5 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการระเบียบวาระการประชุม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการ
"การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 3
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00
ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ไฟล์กำหนดการ >> คลิกดาวน์โหลด
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา