งานสภาวิชาการ
งานสภาวิชาการ
โทร 053 921 444- 1104 , แฟกซ์ 053 213 183 , อีเมล์ pimparn@rmutl.ac.th

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 124(มี.ค. 61) วันที่ 8 มีนาคม 2561 March 23, 2018

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 123(ก.พ. 61) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 February 26, 2018

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 122(ม.ค. 61) วันที่ 4 มกราคม 2561 January 15, 2018

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 121(ธ.ค. 60) วันที่ 7 ธันวาคม 2560 January 15, 2018

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 119(ต.ค. 60) วันที่ 5 ตุลาคม 2560 October 18, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 118 (ก.ย. 60) วันที่ 7 กันยายน 2560 September 13, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 117 (ส.ค. 60) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 September 13, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 116 (ก.ค. 60) วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 September 13, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 115 (มิ.ย. 60) วันที่ 2 มิถุนายน 2560 June 16, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 112 (มี.ค.60) วันที่ 2 มีนาคม 2560 June 14, 2017