งานสภาวิชาการ
งานสภาวิชาการ
โทร 053 921 444- 1104 , แฟกซ์ 053 213 183 , อีเมล์ pimparn@rmutl.ac.th

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 115 (มิ.ย. 60) วันที่ 2 มิถุนายน 2560 June 16, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 112 (มี.ค.60) วันที่ 2 มีนาคม 2560 June 14, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 111 (ก.พ.60) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 February 7, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 110 (ม.ค.60) วันที่ 5 มกราคม 2560 January 19, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 109 (พิเศษ ธ.ค.59) วันที่ 26 ธันวาคม 2559 January 19, 2017

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 108 (ธ.ค.59) วันที่ 1 ธันวาคม 2559 December 8, 2016

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 107 (พ.ย.59) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 December 8, 2016

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 106 (ต.ค.59) วันที่ 6 ตุลาคม 2559 October 13, 2016

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 104 (ส.ค.59) วันที่ 4 สิงหาคม 2559 August 5, 2016

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 103 (ก.ค.59) วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 July 11, 2016