โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาทะเบียน 9 ราชมงคล | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สัมมนาทะเบียน 9 ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤศจิกายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561

สถานที่ : เบลล์วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สวท.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา