โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศึกษาดูงาน สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561

สถานที่ : สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง

ผู้รับผิดชอบ : สวท.

ศึกษาดูงานโครงการ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา