โลโก้เว็บไซต์ โครงการธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2561 - 15 มีนาคม 2561

สถานที่ : ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทรงล้านนา

กำหนดการ

โครงการ ธรรมทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี

ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

...................................................................................................................

เวลา                                 กิจกรรม

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.                - ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

๐๘.๐๑ – ๐๙.๐๐ น.                - ไหว้พระรับศีล

                                         - ฟังพระธรรมเทศนา ตามระยะเวลาดังนี้

                                           ครั้งที่ ๑   : วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๒   : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๓   : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๔   : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๕   : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๖   : วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๗   : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรฎาคม ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๘   : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๙   : วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๑๐ : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๑๑ : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                                           ครั้งที่ ๑๒ : วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ : การแต่งกายของผู้เข้าร่วมโครงการ “ธรรมทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี

    ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร : ชุดสีขาว หรือชุดทำงานทรงสุภาพ

    นักศึกษา                           : ชุดนักศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา