โลโก้เว็บไซต์ 30-11-60 มอบทุนแม่พิมพ์  | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

30-11-60 มอบทุนแม่พิมพ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย wrphatภาคเอกชนมอบทุนเรียนดี ต่อยอดการศึกษา
ผศ.ดร.วรวุธ ชัยเนตร รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาจากบริษัท อิเล็คโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (Electro Ceramics (Thailand) Co.,Ltd ) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรช่างกลโรงงาน (ป...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา