โลโก้เว็บไซต์ ประชุมผู้บริหารและตัวแทน สวท. 9 มทร. เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานสัมมนา สวท. 9 มทร. | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมผู้บริหารและตัวแทน สวท. 9 มทร. เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานสัมมนา สวท. 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย wrphatผู้บริหารและตัวแทน สวท. 9 มทร. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเครือข่าย
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ได้จัดประชุมผู้บริหารและตัวแทน สวท. 9 มทร. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเครือข่าย สวท. 9 มทร. ครั้งที่ 3 โดยปีนี้ สำนักส่งเสริมวิชากา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา