โลโก้เว็บไซต์ สวท.มทร.ล้านนา คว้ารางวัลนำเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดี

สวท.มทร.ล้านนา คว้ารางวัลนำเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดี "ดีเด่น"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย wrphatสวท.มทร.ล้านนา คว้ารางวัลนำเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดี "ดีเด่น"
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการสัมนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา