โลโก้เว็บไซต์   สวท.มทร.ล้านนา คว้า 1 รางวัลจากจากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 12 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สวท.มทร.ล้านนา คว้า 1 รางวัลจากจากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 12

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2562 โดย wrphat

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา