โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัลจากจากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัลจากจากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มีนาคม 2562 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัลจากจากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา