โลโก้เว็บไซต์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558ติดต่อรับใบทรานสคริป | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558ติดต่อรับใบทรานสคริป

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 2457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับนักศึกษา พื้นที่เชียงใหม่ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 สามารถติดต่อรับใบทรานสคริป ได้ที่ งานทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสารก่อน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon