โลโก้เว็บไซต์ เชียงใหม่ : ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา 2/2562 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เชียงใหม่ : ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชียงใหม่ : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา  

>>คลิกดูรายละเอียด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา