โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563(ฉบับที่ 2) | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563(ฉบับที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มกราคม 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา