โลโก้เว็บไซต์ ขอความกรุณางดติดต่องานทะเบียนเชียงใหม่ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอความกรุณางดติดต่องานทะเบียนเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 เมษายน 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอความกรุณางดติดต่องานทะเบียนเชียงใหม่ ตามประกาศจาก ศบค. ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา