โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนการถอนรายวิชา Online ของนักศึกษาเชียงใหม่  จากประกาศของ ศบค. ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอนการถอนรายวิชา Online ของนักศึกษาเชียงใหม่ จากประกาศของ ศบค. ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 914 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา