โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ถอนรายชื่อนักศึกษาออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ ถอนรายชื่อนักศึกษาออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กันยายน 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา