โลโก้เว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาเชียงใหม่ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 รอบ 2 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษาเชียงใหม่ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 รอบ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 1191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศนักศึกษาเชียงใหม่ ที่ถูกถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 รอบ 2
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

คลิกประกาศและตรวจสอบรายชื่อ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา