โลโก้เว็บไซต์ สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวด้วยตนเอง ณ เขตจังหวัด และในวันตรวจ ATK | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวด้วยตนเอง ณ เขตจังหวัด และในวันตรวจ ATK

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 สิงหาคม 2565 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 3725 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon