โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการตรวจ ATK สำหรับบัณฑิตเขตจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการตรวจ ATK สำหรับบัณฑิตเขตจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 สิงหาคม 2565 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 3086 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon