โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษา เชียงใหม่ บางรายออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษา เชียงใหม่ บางรายออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2565 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา