โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2566 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 715 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2566

>>คลิกดาวน์โหลด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon