โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษาเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ออกจากทะเบียนนักศึกษา  | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษาเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ออกจากทะเบียนนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มกราคม 2567 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 676 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา