โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ปรจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ปรจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา