โลโก้เว็บไซต์ ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันที่ 24 กันยายน 2560 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันที่ 24 กันยายน 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2331 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง งดการเรียนการสอน  

>>คลิดดูรายละเอียด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา