โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-05 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2021-08-05

แจ้งนักศึกษาทุกพื้นที่ เรื่องแจ้งการขยายเวลายื่นสำเร็จการศึกษา1/64
พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาทุกพื้นที่ เรื่องแจ้งการขยายเวลายื่นสำเร็จการศึกษา1/64 1. สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ปวส.และปริญญาตรี จากเดิมวันที่ 13 ส.ค. 64 ขยายเวลาถึงวันที่ 10 ก.ย. 64 2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศีกษาล่าช้าได้โดยมีค่าปรับจำนวน 500 บาท ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 64- 15 ต.ค. 64 (ตามปฏิทินการศึกษา2564 ข้อ24) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา