โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-31 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2021-08-31

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019
อังคาร 31 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 โดยขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์เป็นเวลาอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา