โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-27 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2022-12-27

เฉพาะ เชียงใหม่ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
อังคาร 27 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เฉพาะนักศึกษาเชียงใหม่ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 <<คลิก>> >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา