โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-07 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2023-06-07

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566
พุธ 7 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 >>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
พุธ 7 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 >>คลิกดาวน์โหลด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา