โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-11 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2023-08-11

เฉพาะ เชียงใหม่ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เฉพาะนักศึกษาเชียงใหม่ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2565 <<คลิก>> >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา