โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-08 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2023-09-08

เฉพาะเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ศุกร์ 8 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566  >>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา