โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 3840 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา