โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาทุกพื้นที่ เรื่องแจ้งการขยายเวลายื่นสำเร็จการศึกษา1/64 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แจ้งนักศึกษาทุกพื้นที่ เรื่องแจ้งการขยายเวลายื่นสำเร็จการศึกษา1/64

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักศึกษาทุกพื้นที่ เรื่องแจ้งการขยายเวลายื่นสำเร็จการศึกษา1/64

1. สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ปวส.และปริญญาตรี จากเดิมวันที่ 13 ส.ค. 64 ขยายเวลาถึงวันที่ 10 ก.ย. 64
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศีกษาล่าช้าได้โดยมีค่าปรับจำนวน 500 บาท ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 64- 15 ต.ค. 64 (ตามปฏิทินการศึกษา2564 ข้อ24)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา