โลโก้เว็บไซต์ ประกาศนักศึกษาเชียงใหม่ที่ถูกถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 รอบที่2 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศนักศึกษาเชียงใหม่ที่ถูกถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 รอบที่2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 871 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศนักศึกษาเชียงใหม่ ที่ถูกถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 รอบที่2

คลิกประกาศและตรวจสอบรายชื่อ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา