โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มกราคม 2565 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 816 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา