โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-05 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2022-01-05

ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโลนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564
พุธ 5 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโลนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 <<คลิก>> >> อ่านต่อ


ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
พุธ 5 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 <<คลิก>>  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา