โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ งดใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ งดใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มกราคม 2565 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 819 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ งดใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 เฉพาะ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

<<คลิก>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา