โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา เชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา เชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2565 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 1509 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon