โลโก้เว็บไซต์ เกณฑ์การกำหนดชื่อย่ออาคาร และชื่อห้องเรียน  | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกณฑ์การกำหนดชื่อย่ออาคาร และชื่อห้องเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์การกำหนดชื่อย่ออาคาร และชื่อห้องเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา