โลโก้เว็บไซต์ คุณลักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา พ.ศ.2559 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คุณลักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา พ.ศ.2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณลักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา พ.ศ.2559  คลิก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา