โลโก้เว็บไซต์ การขอแก้ไขคำนำหน้านามในใบรายชื่อสำหรับการขานนามบัณฑิต ฉบับ 2 พ.ศ. 2559 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การขอแก้ไขคำนำหน้านามในใบรายชื่อสำหรับการขานนามบัณฑิต ฉบับ 2 พ.ศ. 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การขอแก้ไขคำนำหน้านามในใบรายชื่อสำหรับการขานนามบัณฑิต ฉบับ 2 พ.ศ. 2559  คลิก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา