โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2566 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 966 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566

>>คลิกดาวน์โหลด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon