โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา(เชียงใหม่) ประจำภาคการศึกษา 2/2560 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา(เชียงใหม่) ประจำภาคการศึกษา 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 5122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

**สำหรับนักศึกษาเชียงใหม่**
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา(เชียงใหม่) ประจำภาคการศึกษา 2/2560 

**ดูรายชื่อได้ที่นี่**


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา