โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-07 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 วันที่ : 2016-07-07

แจ้ง username ในการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาใหม่ (รหัส 59)
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักศึกษาใหม่ (รหัส 59) สามารถเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ได้แล้ว โดย username คือ รหัสนักศึกษา   password คือ เลขประจำตัวประชาชน  (ใช้เป็น username ชั่วคราว)ทั้งนี้สามารถใช้ได้ถึง 15 สิงหาคม 2559 เท่านั้น โดยจะยกเลิก username ชั่วคราว และจะออก username ให้ใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา